Varför får jag inte låna hur många e-medier jag vill?

Uppdaterad

Biblioteket betalar en kostnad för varje e-lån som görs. För att budgeten för e-medier varje månad ska räcka till alla så är gränsen satt till max tre e-lån på sju dagar per låntagare.